UTM har taget besluningen

På udvalgsmødet den 14. marts 2022 var vi på dagsorden. (se uddybning af punktet her)

Og her til morgen kom referatet:

Beslutning

Et flertal i Udvalget besluttede, at der gennemføres lokalplan i forventning om, at vejadgangen skal ske ved ekspropriation.

For beslutningen stemte: Per Husted Nielsen (A), Niels Peter Christoffersen (A), Rikke Fonnesbæk (A), Jørgen Hammer Sørensen (O), Per Kragelund (V) og Christian Johnson (C).

Imod stemte: Niels Erik Poulsen (V) idet han ikke ønsker at vejadgang kan ske via ekspropriation.

Jubiiii.

Næste milesten er byrådsmødet den 31. marts, hvor vi håber at byrådet tager imod indstillingen fra udvalget.