Forsøg med stålskruer

I løbet af foråret 2023 får vi i samarbejde med studerende fra Sektionen for Byggeteknik, Processer & Indeklima afprøvet hvilken type skruefundamenter, der bedst kan anvendes i vores byggefelt.
Stålskruer skal erstatte fundamenter af beton, grus og sand. Det gør fremtidens byggeri hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt.

Studerende fra Naturgeografi fortsætter arbejdet med at undersøge robusthed og vandresourcer i relation til fremtidige klimaændringer i vores kommende Permahave.