workshop om varmeforsyning

Mandag, den 8. marts holdt vi workshop om vores fremtidige varmeforsyning. Poul Erik og 2 af hans samarbejdspartnere fra Aalborg Universitet, Rasmus Lund Jensen fra BUILD og Peter Gjøl Jensen fra Datalogi holdt oplæg. Kort fortalt går ideen ud på at bruge strømmen, når den er billig og lagre den i form af varme i nogle kompakte tanke i hvert hus.
Traditionen tro startede vi med fællesspisning.