Generalforsamling 2022 og gruppedannelse

Sidste søndag i november holdt vi vores ordinære generalforsamling, efterfulgt af en intens forløb, hvor vi formede vores kommende arbejdsgrupper. Kaj og Rikkeline førte os igennem processen efter bedste sociokratisk vis.
Vores organisationsdiagram ser nu således ud: