Forsøg med stålskruer

I løbet af foråret 2023 får vi i samarbejde med studerende fra Sektionen for Byggeteknik, Processer & Indeklima afprøvet hvilken type skruefundamenter, der bedst kan anvendes i vores byggefelt.
Stålskruer skal erstatte fundamenter af beton, grus og sand. Det gør fremtidens byggeri hurtigere, billigere og langt mere bæredygtigt.

Studerende fra Naturgeografi fortsætter arbejdet med at undersøge robusthed og vandresourcer i relation til fremtidige klimaændringer i vores kommende Permahave.

Naturgeograferne kommer til

Efteråret 2022
Den kommende skovhave blev kortlagt for jordtype, vækstbetingelser og vandressourcer i relation til robusthed overfor fremtidige klimaændringer af en gruppe naturgeografer på 7. sem. De afleverede en spændende og meget brugbar rapport i Januar 2023.

Tidligere har naturgeografer på 7 sem. undersøgt lagring af kulstof i den kommende skovhave og en international gruppe ingeniørstuderende fra Vand og Miljø har undersøgt og kortlagt mulige placeringer af Lindemosehuse’s grønne rensningsanlæg.

Nyt samarbejde med Institut for Bygge og Anlæg

De studerende fra 7. semester Vand og Miljø (Institut for Bygge og Anlæg) kommer på Brovej 7 her i efteråret.
En gruppe vil beskæftige sig med overfladevand og nedsivning, og en gruppe vil kigge på det lidt større perspektiv omkring grundvands ressourcer og mulighederne for at sætte et godt fodaftryk på begrænsning af nitratnedsivning (vi ligger jo i et Område med Særlige Drikkevands interesser = OSD område).

De studerende fra 1. semester Naturgeografi skal øve sig i interviewteknik og skal sammenligne Arden og Skørping hvad kulturen angår.

Derudover er vi i forhandling om yderligere 3 projektforslag til folkene på Miljø og Biologi:
1. Restaurering af rørlagt vandløb
2. Karakterisering og restaurering/vedligehold af søen
3. Naturgenopretning af skovengen ved høslet/fjernelse af biomasse.
Det er ikke sikkert der bliver plads til projekterne i år, men så kan de komme i kataloget til næste år.

Vi kommer også med i et meget spændende forskningsprojekt “Fra jord til bygning til jord”, som bl.a. handler om indeklima i åndbare huse. Det bliver 1-2 demohuse, der måles på. Det er en projektansøgning til puljen Green Screen, som skal indsendes 10. Oktober. Det omhandler bl.a. måling af indeklima i åndbare huse, herunder effekt af lerpuds, ubrændte sten etc.

Og så kommer de studerende fra 7. semester Arkitektur og design på banen igen til Oktober. Deres nye projektoplæg handler nu om 3 mindre husklynger med 7-9 huse i hver, grønt indhyllet i en skovhave og udbygning af den eksisterende bygning til fælleshus.

Studerende fra AAU bruger os i deres semesterprojekt

50 danske og udenlandske 7. semesters studerende fra Arkitektur og Designstudiet på Aalborg Universitet interviewer os til deres projektmodul “Sustainable-Tectonic Architecture: Integrating Social Sustainability and Climate Impact 2020”. Forinden har de besøgt Brovej 7 og de er nu klar til at designe nogle løsninger ud fra de svar de fik fra os. Vi glæder os til at se hvad de finder på.

Samarbejde med Arkitektur og Design, AAU

Vi har fået kontakt med Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, hvor 53 studerende på masterniveau på deres efterårsssemester Welfare Architecture: Integrating social sustainability, climate impact and low-energy use, laver deres gruppeprojekter med udgangspunkt i vores projektbeskrivelse for levefælleskabet på Brovej 7.

Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med de studerende og til at blive inspireret af deres kreative løsninger på opgaven. Der bliver tale om i alt 10-11 gruppeprojekter, der evalueres i januar 2021.

Nøgleordene for projekterne er: Grønne bygningsstrategier, indpasning af huse og fællesfaciliteter i landskabet, bæredygtige materialer, lavt energiforbrug, optimalt indeklima, social bæredygtighed.

Semestret er internationalt og undervisernes oplæg til de studerende kan ses i sin helhed på følgende link: Design brief living community in Arden