Nyt samarbejde med Institut for Bygge og Anlæg

De studerende fra 7. semester Vand og Miljø (Institut for Bygge og Anlæg) kommer på Brovej 7 her i efteråret.
En gruppe vil beskæftige sig med overfladevand og nedsivning, og en gruppe vil kigge på det lidt større perspektiv omkring grundvands ressourcer og mulighederne for at sætte et godt fodaftryk på begrænsning af nitratnedsivning (vi ligger jo i et Område med Særlige Drikkevands interesser = OSD område).

De studerende fra 1. semester Naturgeografi skal øve sig i interviewteknik og skal sammenligne Arden og Skørping hvad kulturen angår.

Derudover er vi i forhandling om yderligere 3 projektforslag til folkene på Miljø og Biologi:
1. Restaurering af rørlagt vandløb
2. Karakterisering og restaurering/vedligehold af søen
3. Naturgenopretning af skovengen ved høslet/fjernelse af biomasse.
Det er ikke sikkert der bliver plads til projekterne i år, men så kan de komme i kataloget til næste år.

Vi kommer også med i et meget spændende forskningsprojekt “Fra jord til bygning til jord”, som bl.a. handler om indeklima i åndbare huse. Det bliver 1-2 demohuse, der måles på. Det er en projektansøgning til puljen Green Screen, som skal indsendes 10. Oktober. Det omhandler bl.a. måling af indeklima i åndbare huse, herunder effekt af lerpuds, ubrændte sten etc.

Og så kommer de studerende fra 7. semester Arkitektur og design på banen igen til Oktober. Deres nye projektoplæg handler nu om 3 mindre husklynger med 7-9 huse i hver, grønt indhyllet i en skovhave og udbygning af den eksisterende bygning til fælleshus.