Møde med forvaltningen den 19.4.22

Kaj, Søren og Barbara var til møde med Mariagerfjord kommunens sagsbehandlere Vibeke (lokalplan) og Henrik (vejvæsnet) for at indlede vores samarbejde omkring lokalplanen.

Stemningen var konstruktiv og følgende punkter er umiddelbart vigtige for os:

 • Matrikeludstykning/ Sokkeludstykning ser ikke ud til at være en løsning længere.
  Bortset fra de enorme administrative omkostninger der er forbundet med opmåling og matrikelregistrering,  vil alle veje i vores boligområde automatisk blive til private fællesveje, hvor de almindelige trafikregler gælder. Der skal ikke bare sættes en masse skilte op, som regulerer trafikken, men der skal også følges regler for belysning, som vi skal betale for.
 • I Mariagerfjord kommune må man ikke bo på sin byggegrund, mens man bygger, hverken i beboelsesvogne, midlertidige skure eller campingvogne.
 • Tidshorisonten ser ud som følger:
  • Lokalplanen tager ca. 10 måneder fra 15. april
  • Vejsagen tager 3 måneder efter at lokalplanen er vedtaget.
  • Vi kan godt sende byggeansøgninger i lokalplanens sidste fase
  • Vi må godt starte med at bygge inden vejsagen er tilendebragt. Vi må bare ikke flytte ind før vejen er klar.