Udvalget for Teknik og Miljø har behandlet Brovej 7 for første gang

På deres møde den 14.april 2021 havde udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune indstillingen for lokalplansændring for Brovej 7 til første behandling.
Med 4 stemmer for og 3 imod blev indstillingen godkendt. De tre, der stemte i mod, ønskede at vejforholdene var afklaret inden godkendelse.
Desværre får vi ikke en tidsmæssig prioritering.
Referatet fra mødet kan ses her.