Nyt om vejadgang

Den 15. februar 21 var der møde om vejsagen.
Det blev til et konstruktivt møde med Mariagerfjord kommune om den mulige nye vejtilslutning.
De problemer, der er med oversigtsforholdene ved udkørsel tæt ved broen over banen, gør at det ikke er en mulighed.
Til gengæld pegede de på en løsning hvor den nye vej langs banen får udkørsel ved rideskolens vestlige indkørsel.
Naboerne og rideskolen er blevet orienteret om denne mulige løsning og de har her til aften udtrykt en positiv indstilling.
Vejafdelingen ved Mariagerfjord kommune udarbejder nu en skitse, som vi forhåbentligt snart kan se og godkende.