Ny udvikling i forhold til vejadgang

Det viser sig at Ridehallen og den grund rideskolen bruger, er ejet af “Arden Ridehal”. Arden Ridehal er en forening som lejer hallen ud til Arden Sports Rideklub.

Torsdag d. 4. februar var Kaj og Lars inviteret til nyt møde i sagen om vejudvidelse, af ejerne af Arden Ridehal samt naboerne til Brovej 7.

Her fik vi fremlagt et helt nyt forslag til løsning af det krav, vejmyndighed og politiet har rejst om en 5,5 meter bred vej.

Ridehallen foreslog sammen med naboerne at der etableres en helt ny grusvej langs med banen fra Brovej og frem til en ny parkeringsplads i det syd vestlige hjørne af Brovej 7.

Arden Ridehal, vil gerne bytte jord med os, så vi får den jord, hvor den nye vej skal ligge på, stillet til rådighed af Arden Ridehal, mod at vi giver dem et tilsvarende stykke jord i forlængelse af deres eksisterende hestefolde. Det vil kunne blive en win-win situation.

Der kan dog være problemer med oversigtsforholdene ved denne nye vejtilslutning.

Ideen om den ny vejføring har vi nikket anerkendende til og fredag er der indledt dialog med Mariagerfjord om godkendelse af denne løsning.

Allerede i næste uge vil vi blive indkaldt til møde med Mariagerfjord kommune.

Hvis vi kan finde en løsning på denne måde, bliver der ikke brug for at kommunen skal tage stilling til ekspropriation i forbindelse med udvidelse af den eksisterende vej.

Hvornår vi kan forvente svar? – vi ved det ikke, men håber på at mødet med Mariagerfjord Kommune i næste uge giver et fingerpeg.