Nabohøring og vejudvidelse

Den 8. januar var Lars og Kaj til møde med vores kommende naboer. Problemet er at tilkørselsvejen til Brovej 7, efter politiets mening er lidt for smal til at kunne rumme den øgede trafik når vi nu kommer med 25 nye boliger.
Derfor stiller vejafdelingen ved Mariagerfjord Kommune og politiet, krav om at den eksisterende vej skal udvides fra de nuværende 4 meter til 5,5 meter + rabatter.
Meget forventelig var naboerne ikke interesseret i at skulle afgive lidt af deres grunde til en bredere vej. Faktisk mener de at vi med øget trafik, byggelarm m.m. ødelægger deres idyl i en sådan grad at de helst ikke ser at Broland bliver en realitet.
Det kan man jo ikke fortænke dem.
Vi mener at der vil være plads til både rideskolen, godt naboskab og ridestier så hest og rytter kan komme sikkert fra rideskolen til skoven. Nu bliver det op til politikerne i Mariagerfjord Kommune om de vil støtte at der bliver udarbejdet en lokalplan. Lokalplanen vil i så fald skulle give bemyndigelse til at ekspropriere arealerne til vejudvidelsen.