Møde med Mariagerfjord Kommune

Den 13. januar var Lars og Kaj til møde med lokalplanlægger og vejafdelingen ved Mariagerfjord kommune. Vores kommende naboer (Rideskolen, Brovej 9 og Brovej 11) havde henvendt sig og klart givet udtryk for at de ikke ønsker Levefællesskabet som nye naboer, herunder at de ikke vil bidrage til at vejen skal udvides.

Vi fremlagde status for projektet og kommenterede på hvordan vi har tænkt os at imødekomme det, naboerne ser af problemer, bl.a. den øgede trafik. Planen for beboerne i Levefællesskab Lindemosehuse er at vi vil oprette delebilsordninger med el biler, hvilket vil reducere antallet af biler på Brovej og motorstøj.

Det blev konkluderet at Mariagerfjord Kommune nu vil forelægge politikerne de forskellige perspektiver og bede dem om at tage stilling til om de vil gennemføre en lokalplan, som vil blive grundlaget for at vi kan realisere vores projekt.
Køreplanen for hvordan sagen behandles bliver at forvaltningen beskriver vores vision/drøm til politikerne, som den 8. marts skal tage stilling til om de ønsker at igangsætte en lokalplan.

Inden den 5. februar skal vi derfor komme med nogle skitser, der visualiserer vores drøm.

Hvis politikerne på mødet d. 8. marts siger NEJ til at lave lokalplan, så falder muligheden for at realisere projektet.
Hvis politikerne siger JA d. 8. marts 2021 til at lave en lokalplan, så går kommunens embedsmænd i gang med arbejdet, der tager ca. et halvt år.

Lokalplanen skal bl.a. sørge for at projektet kommer ud i høring, så alle borgere i Arden/kommunen kan komme med synspunkter. Når lokalplanhøringerne så er gennemført i slutningen af 2021 skal politikerne igen vurdere om projektet skal have tilladelse til at gennemføres. Her kan vi så få det endelige JA eller NEJ.