Foreløbig skitse af det beluftede filteranlæg

Fredag, den 4. februar kom René fra Killian Water på Brovej for at foretage nogle prøvegravninger. Flere steder nord for fælleshuset testede han nedsivningshastigheden for at  finde den bedste placering til anlæggets dele.

Af hensyn til miljøet giver det mest mening at fælleshuset også tilsluttes anlægget. Der anlægges en sedimentationstank nordvest fra fælleshuset, som har en kapacitet på 30 PE (/personenheder) og opsamler spildevand fra de første 15 huse samt fælleshus. Denne udvides, når de sidste huse bygges.

Det flydende spildevand bevæges ved gravitation fra husene til sedimentationstanken og derfra videre til den lavere liggende pumpebrønd.  Derfra pumpes det i filteranlægget.

Efter renseprocessen i filteranlægget bevæger det rensede spildevand sig ned til faskinen/ nedsivningsanlægget. Der kan forinden udtages renset spildevand (med lidt N og P-gødning) til vanding i skovhaven.