Permakultur

Permakultur hviler på tre grundsøjler:

omsorg for jorden
omsorg for mennesker
fair fordeling

Tankegangen bag permakultur er et af kerneprincipperne for vores virke, og vi bestræber os på at være 80% selvforsynende med produkter fra vores egen have/landbrug, som indbefatter skovhave, hügelbede, gravefri dyrkning og holistisk afgræsning. Disse principper leder også til større biodiversitet, både for levefællesskabets beboersammensætning og i forhold til arter af planter og dyr.

Ved at folde nedenstående menuer ud, kan du lære meget mere om permakultur.

Nysgerrig på at vide mere om permakultur?

Visionen for Broland er, at vi på sigt bliver 80% selvforsynende med fødevarer fra permahaven – gravefrie højbede, skovhaven og skovlandbruget. Omkring design af permahaven har vi et tæt samarbejde med og konsulentbistand fra Jozef Blockx, Sandmosens Permahave (eksternt link, akkrediteret LAND-center) og det netværk, der knytter sig til Permakultur Danmark. To fra skaberkredsen (Barbara og Kaj) har taget Perma Design Certifikat (PDC) og Barbara er i gang med den videregående diplomuddannelse i permakultur design. På sigt skal Broland akkrediteres som LAND-center.

LAND netværket (Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration) er etableret med det formål at skabe et offentligt tilgængeligt lærings- og  demonstrationsnetværk omkring permakultur i Danmark. Medlemmerne i Broland bidrager økonomisk til opstart og drift af permahaven og er faste aftagere af produkterne fra permahaven. En arbejdsgruppe af særligt interesserede vil som tovholdere stå for design, planlægning og overordnet styring af de forskellige opgaver i permahaven. Alle medlemmer bliver tilbudt et introduktionskursus, hvor man bliver indført i en række emner og redskaber, der er grundlæggende for forståelsen af og arbejdet med permakultur.

Permakultur bygger på design. Det gode design skaber et velfungerende system og minimerer samtidig mængden af arbejde på sigt. Det kan omhandle alle slags samfundsaktiviteter, herunder bl.a. dyrkning, byggeri, kommunikation, forskning og uddannelse. Permahaven er bare et af elementerne i permakulturen. Det er langt vigtigere at designe en livsstil, der lever op til permakulturens etikker og principper end det er at vælge den rette æblesort til skovhaven. Vi skal spise godt, men vi skal også leve godt. At leve liv med omsorg for både jorden, mennesker og med øjne for en fair fordeling af resurser kræver bevidsthed i forhold til os selv, lokale og globale forhold. Ønsker vi at sætte positive fodaftryk på jorden, må vi derfor være bevidste om vores forbrugsmønstre og øvrige levevis og være villige til at ændre vores vaner og livsstil, hvor det er nødvendigt. Dét er netop, hvad mange af os ønsker, og i Broland kan vi sammen skabe den rette støtte og opbakning til denne forandring.

I vores design vil vi bestræbe os at opnå en høj grad af diversitet, både hvad beboernes sammensætning angår, men også med hensyn til arter af vores planter og dyr. Vi vil værne om de økologiske nicher, der allerede findes på grunden og genopbygge jorden ved at dyrke flerårige spiselige planter samt plante mange frugt- og nøddetræer samt bærbuske.

Vi vil bygge vores huse med mindst mulig brug af indlejret energi (træ, halm og ler i stedet for beton) og søge igennem et rigtig valg af de materialer og udformning at opnå et positivt fodaftryk.

Permablomsten er en grundsten i permakultur

Permakulturens mange facetter kommer til udtryk I Permablomsten.

I centrum af blomsten er støvdragere og støvfang, etik og designprincipper. De danner kernen i blomsten og er dogme-rammen for vækst og skaberkraft i Broland.

 1. Penge og Økonomi optager os meget I den indledende fase.
  Hvad koster det. Er der Økonomisk kapital til at købe ejendommen, og bygge vores bæredygtige hus. Hvad koster det at bo og drive et fællesskab.
  Helt sikkert meget billiger på den lange bane – høj grad af selvforsyning – mange fællesfaciliteter – deleøkonomi.
 2. Jordbesiddelse og lokalstyre. – Naboerne, lokalplan, kommuneplan, Fællesrådet, Kulturhuset, svømmehallen, skovbørnehaven. Gode indkøbsmuligheder i Arden by.
  Vi opbygger et godt naboskab til byen ved være levende eksempler på bæredygtig levevis og at et fællesskab i balance med naturen giver livsglæde og skaberkraft.
 3. Land og naturforvaltning Design og opbygning af gravefri grøntsagsbede, skovhaven og skovlandbruget. Skovhaven er fuldt produktionsdygtig efter 7år. Egen produktion af vital mad i en længere høstsæson, fordi flerårige planter starter tidligere og en stor variation af arter giver frugtbart udbytte på forskellige tidspunkter. Blot eksempler indenfor æble sorter. Tidlige augustæbler – sene madæbler i oktober-november, der kan holde sig vinteren over. Det vilde hjørne med sø, skoveng og elverhøj.
 4. Byggeri Små åndbare huse bygget af bæredygtige materialer, der viser vejen mod et gældfrit liv. Godt giftfrit indeklima, Energiopsamling og udnyttelse af solvarme med udestue/klimaskærm på sydfacaden, solceller, luft/vand varmepumper.
 5. Teknologi og værktøjer. Smart grid/off-grid energi systemer. Grøn spildevandsrensning og kompostering af eget organisk affald. Fælles værksteder, værktøj, el-delebiler. Tog-transport lige om hjørnet. Magnetgeneratorer – Fremtidens fri energi.
 6. Uddannelse og kultur. Vi sigter mod være et LAND-center for permakultur i løbet af 5-7 år fra start. Et LAND-center hvor hele perma-blomsten er inkluderet. Vi skal være et fyrtårn, hvor vi deler ud af viden og erfaringer med at skabe en ny bæredygtig og væredygtig grøn kultur:
  Kurser – teater – musik – kunst. Demonstration af “hvad er en permahave” – hele blomsten rundt.
  Fejringer af årets gang og festival i det vilde hjørne. Dunkelfolket danser med elverfolk på skovengen.
 7. Helbred og åndeligt velbefindende. Kom til dine sansers fulde brug. Der er en 6. sans, som vi vil kultivere her i Levefællesskabet. En sans, der åbner for intuition og skaberkraft.
  Sanse meditation for børn og voksne: Skovjordbær – trække jordbær på strå-vente, være til stede i nuet – dufte, røre – den først bid, eksplosionen af jordbærsmag.  Skabe den fortryllede skovhave – rum til børn, rum til stilhed og blomsterskønhed. Finde legebarnet frem.
  Dansen med vandet – rislende vandtrapper – planternes musik – de forunderlige sansende skabninger, der kaldes træer og som kan vise os noget, vi har glemt. Elverfolkets dans på engen – Nøkken i søen – naturens store åndedrag – kom tættere på – gå gennem sløret og opleve mangfoldigheden i din indre og ydre natur.
  Skabe balance mellem indre og ydre natur – Væredygtighed.
Videoer om permakultur
vores hjemmelavede video om permakultur

Og et par inspirerende videoer fra Fejø Permakultur og omstillingsinitativ: