Økonomi (fællesdel)

I 2021 købte vi Brovej 7, en landejendom på ca 8 ha med fine driftsbygninger og et stuehus, der i første omgang godt kan fungere som fælleshus.

Økonomien faldt på plads ved salg af 14 brugerbeviser samt en lånoptagelse.

Fremtidige indbetalinger fra salg af brugerbeviser skal bruges til byggemodning og tilbagebetaling af lånet.

Udgifter (fælles)
Køb af ejendommen 3.700.000 kr.
Forbedringer fælleshus100.000 kr.
Beplantet filteranlæg700.000 kr.
Parkeringsplads, brandveje stier380.000 kr.
Byggemodning af grunden til 25 boliger500.000 kr.
Landmåler og -arkitekt100.000 kr.
i alt5.480.000 kr.

Hvor kommer pengene fra:
14 x brugerbeviser á 200.000 kr. 2.800.000 kr.
11 x brugerbeviser á 250.000 kr. 2.750.000 kr.

Pengene administreres af “Den Almennyttige Fond Gældfri“, som også står som ejer. Dermed er Broland sikret mod fremtidige spekulationer.

Advokaten Mads Petersen, som står for indsamlingen til Grobund-projektet i Ebeltoft, står for den juridiske side af sagen.

Opførelse af de individuelle boliger, skovhaver samt selvforsyningshave kræver en stor arbejdsindsats. For at imødekomme dette behov vil vi tilbyde interesserede unge og ældre fra hele Danmark og resten af verden kulturel udveksling, f.eks. igennem ordninger som

 

Gå tilbage til afsnittet om hvordan vi regner med at økonomien for fremtidige beboere skal se ud her.