Fonden Gældfri

Den Almennyttige Fond Gældfri blev stiftet den 19. marts 2018 med en grundkapital på 5 mio. kr. Fondens grundkapital er i dag på 11 mio. kr. og placeret i fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt og velgørende. Ved anvendelse af Fondens midler skal bestyrelsen påse, at midlerne anvendes til Fondens formål. Fondens formål er følgende:

 • At eje jord og bygninger og anvende disse uden overskud fortrinsvis til virksom heder og foreninger, der har det almennyttige sigte at skabe en gældfri og affaldsfri samfundsudvikling indenfor bæredygtige principper.
 • At sikre de helt grundlæggende principper for bosætningen i forhold til bære dygtig drift af jorden og fastholdelse af lave boligpriser ved videresalg.
 • At støtte bosætning, produktion og kultur, der understøtter bæredygtig vækst og udvikling af socialt ansvar og værdier, der respekterer mennesker og natur i et globalt perspektiv til gavn for fremtidige generationer.

  Muligheden for økonomisk uafhængighed er en central tanke bag Fonden Gældfri, hvorfor Fondens jord og bygninger ikke kan være genstand for spekulation eller anvendes til det formål at sikre Fonden overskud.

  Fonden skal til stadighed sikre at fast ejendom ejet af Fonden drives i henhold til Fondens formål.

  Bestyrelsen for Den Almennyttige Fond Gældfri
 • Formand Geert Hallberg, jurist, Rønde
 • Næstformand Søren Steen Møller, ingeniør Vistoft
 • Kasserer Kirsten Petersen, højskolelærer, Rønde 
 • Mie Dahl, bygningskonstruktør, Aarhus
 • Mads Petersen, advokat, Ebeltoft

  Ejendomme.
  Princippet ved køb er kontant betaling, så ejendommen er gældfri.
 • Gældfri ejer ejendommen Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Købte ejendommen 1.4.2018 og har lånt den ud til Foreningen Grobund Fabrik. ’Fabrik’ har 160 medlemmer. Ejendommen er gældfri
 • Gældfri ejer ejendommen Færgevejen 46, 8400 Ebeltoft. Købte ejendommen den 1.2.2020 og har lånt den ud til Foreningen Grobund Jord. ’Jord’ har pt. 89 medlemmer. Ejendommen er gældfri.
 • Gældfri har forkøbsret til ejendommen Færgevejen 48, 8400 Ebeltoft. Bliver købet realiseret, bliver ejendommen lånt ud til Foreningen Grobund Jord.
 • Gældfri har indgået betinget købsaftale om ejendommen Brovej 7, Arden. Bliver købet realiseret, bliver ejendommen lånt ud til Foreningen Levefællesskabet Lindemose Huse.
 • Gældfri har drøftelser med en gruppe i Brenderup om køb af ejendom.
 • Gældfri har drøftelser med en gruppe på Orø om køb af ejendom.
 • Fonden Gældfri samarbejder med Foreningen Grobund, www.grobund.org . Foreningen Grobund har pt. omkring 500 medlemmer.

Postadresse: Gældfri, c/o Hallberg, Baunevænget 41, 8410 Rønde

Se fondens vedtægter her (åbner PDF).